EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
CV SỐ 034/2021/ TTR- VIETCOM CỦA HĐQT VV LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO,TỜ TRÌNH ....
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466