EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÃN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018
      Đề nghị quý cổ đông xem thông báo về việc hoãn họp đại hội cổ đông năm 2018 tại hòm thư:
           vietcomvn.vn18@gmail.com

            pass: abc66666666 


    Trân trọng.
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466