EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
Do lỗi kĩ thuật, nên tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam(VIETCOM) không thể đưa lên Website của Công ty. Vì vậy đề nghị quý Cổ đông xem tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông tại địa chỉ hòm thư sau:
 
vietcomvn.vn18@gmail.com 
  Password: abc66666666
 
Rất mong nhận được sự thông cảm từ Quý vị cổ đông. 

Trân trọng
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466