EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018


Do lỗi kĩ thuật nên Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam(VIETCOM) không thể đưa lên Website công ty. Vì vậy kính đề nghị quý cổ đông xem Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam tại địa chỉ hòm thư sau:

vietcomvn.vn18@gmail.com
password:abc66666666

Rất mong nhận được sự thông cảm từ Quý vị cổ đông.


Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466