EngLish l Vietnamese
KINH TE - CHÍNH TRỊ
KINH DOANH
 

Dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bằng đồng Việt Nam trong tuần qua tăng thêm gần 3.200 tỷ đồng, gấp hơn 100 lần tốc độ của tuần trước đó.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, trong tuần tính đến ngày 24/9, toàn hệ thống ngân hàng và các công ty tài chính đã cho vay hơn 404.000 tỷ đồng theo diện hỗ trợ 4% lãi suất, cao hơn tuần trước đó 3.200 tỷ đồng.

Các công ty tài chính dẫn đầu về tốc độ tăng dư nợ tuần qua, 14,8% tương đương tăng 938,96 tỷ đồng so với tuần trước đó. Nhóm ngân hàng quốc doanh và quỹ tín dụng nhân dân trung ương cũng tăng khá, 0,84% tương đương tăng 2.325,2 tỷ đồng. Ngân hàng cổ phần tuần qua vẫn khá thận trọng, chỉ cho vay 104,65 tỷ đồng, tăng 0,1%. Đặc biệt, nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài còn giảm dư nợ 40,09 tỷ đồng (tương đương giảm 0,19%).

Mức tăng của tuần từ 10 đến 17/9 chỉ đạt 28,72 tỷ đồng, giảm hàng chục lần so với trước đó, chủ yếu do tâm lý chờ đợi gói kích cầu mới. Nhiều ý kiến đang cho rằng gói kích cầu thứ nhất (hỗ trợ 4% lãi suất vay ngắn hạn) đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, vì vậy nên sớm dừng và bắt đầu tính tới gói thứ hai, hỗ trợ dài hơi song trong đó vốn không phải là biện pháp kích cầu chính. Nhiều khả năng phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 9 sẽ bàn tới việc nên hay không nên có gói kích cầu thứ hai.

Song Linh

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466