EngLish l Vietnamese
KINH TE - CHÍNH TRỊ
KINH DOANH
 

Với kết quả đạt được sau 4 tháng triển khai, cơ quan thuế dự kiến đến hết năm sẽ cấp được mã số thuế cho 10 triệu cá nhân.
>Đã có phương án miễn giảm thuế thu nhập cá nhân

Riêng tháng đầu năm, cơ quan thuế đã tiếp nhận trên 2 triệu hồ sơ đăng ký thuế thu nhập cá nhân của những người làm công ăn lương và cấp mã số thuế cho khoảng 150.000 người. Sau bốn tháng, lượng người được cấp lên đến gần 3 triệu.

Dù Luật Thuế thu nhập cá nhân được giãn đến hết tháng 5 song các cá nhân nằm trong diện chịu thuế vẫn phải thực hiện việc đăng ký cấp mã số cá nhân. Theo lộ trình từ nay đến tháng 6, ngành thuế sẽ phải hoàn tất việc cấp mã cho tất cả những người nằm trong diện chịu thuế thu nhập. Trong đó có khoảng 300 đơn vị chi trả thu nhập sẽ hoàn thành việc gửi dữ liệu đăng ký cho cơ quan thuế.

Người có mã số thuế sẽ được đảm bảo nhiều quyền lợi như giảm trừ gia cảnh; giảm thuế khi bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo. Đặc biệt, nếu trong năm, cá nhân có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp, hoặc đã nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế, sẽ được hoàn thuế.

Hơn 4.000 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân được giãn trong 5 tháng đầu năm. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo dự kiến của Tổng cục Thuế, đến hết tháng 5, tổng số thuế được giãn nộp cho các cá nhân vào khoảng 4.000 tỷ đồng. Trong đó khối làm công ăn lương chiếm khoảng 3.200 tỷ đồng.

Số người nằm trong diện được hưởng ưu đãi về giãn nộp thuế khoảng 700.000-750.000, trong đó người làm công ăn lương chiếm 400.000-450.000. Cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ... khoảng trên 100.000. Cá nhân có thu nhập phát sinh từ hoạt động đầu tư, chuyển nhượng vốn là trên 100.000 người. Các các đối tượng khác là 50.000 người.

Hồng Anh

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466