EngLish l Vietnamese
TIN TỨC TỔNG HỢP
KINH DOANH - Thứ Tư, 24/03/2010
 

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn sẽ được giãn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 tháng, bắt đầu từ ngày 10/4 tới.

Quyết định giãn thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế năm 2010 vừa được Bộ Tài chính thông báo qua thông tư hướng dẫn số 39 ban hành hôm 22/3.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn sẽ được gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo đó, số vốn làm căn cứ xác định doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2010 là số vốn được thể hiện trong bảng cân đối kế toán lập ngày 31/12/2009. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới từ ngày 1/1/2010, số vốn làm căn cứ xác định được gia hạn nộp thuế là số vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư lần đầu.

Số thuế được gia hạn là khoản tạm tính hằng quý, kể cả số thuế chênh lệch cao hơn giữa số quyết toán khi doanh nghiệp khai quyết toán năm 2010 với tổng số thuế đã tạm tính nộp của tháng 4/2010. Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh, số thuế được gia hạn sẽ tạm tính theo từng lần phát sinh và số thuế quyết toán của hoạt động này.

Đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, gia công dệt, may, da, giày, dép là số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý và số thuế quyết toán năm 2010 tính trên thu nhập từ hoạt động sản xuất, gia công.

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4.

Hồng Anh

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466