EngLish l Vietnamese
KINH TẾ
KINH DOANH> BẤT ĐỘNG SẢN
 

TP Hà Nội vừa công bố kế hoạch kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất cho năm 2010, bắt đầu từ ngày 1/1 năm tới.

Theo đó, sẽ kiểm kê chi tiết đối với đất trồng lúa, đất chuyển mục đích sử dụng cho các dự án, công trình; diện tích chuyển mục đích trái pháp luật; đất lâm nghiệp; tình hình đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Việc kiểm kê sẽ xác định rõ hiện trạng diện tích đất tự nhiên của các cấp hành chính; quỹ đất đang quản lý, sử dụng; quỹ đất đã đưa vào sử dụng nhưng còn để hoang hoá; đất chưa sử dụng...

Mục đích của việc kiểm kê là đánh giá tình hình sử dụng đất và biến động trong sử dụng đất đến năm 2010; phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2020; kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2020. Ngoài ra, kết quả sẽ giúp cung cấp những thông tin để hoạch định các chính sách mới...

Cấp phường, xã, thị trấn hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 30/4/2010. Cấp quận, huyện, thị xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 30/6/2010. Ở cấp thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành tổng hợp kết quả và báo cáo UBND TP và Bộ Tài nguyên Môi trường trước ngày 15/8/2010.

(Theo TTXVN)

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466